Skip to content Skip to footer

SIKIŞTIRMA / BASMA TEST SİSTEMLERİ

Depo depolama ve nakliye sırasında oluşan istifleme kuvvetleri, ciddi sıkıştırma yükleri oluşturabilir. Sıkıştırma testleri, ambalaj tasarım sürecinin önemli bir parçasıdır. Lansmont, basınç yükleri altında birim yüklerin, münferit ambalajların, bileşenlerin ve malzemelerin performansını belirlemek için eksiksiz bir Sıkıştırma Test Sistemleri serisi sunar. Bu bilgiler mühendisin istifleme hatası nedeniyle hasarı, maliyetleri ve sorumluluğu en aza indirmesini sağlar.