Skip to content Skip to footer

NDT – Tahribatsız Muayene Test Cihazları

TecScan, Otomatik Tahribatsız Test Çözümleri, Ultrasonik Daldırma Tankları, Su Portalları ve Otomatik Girdap Akımı Sistemleri geliştirmekte ve tedarik etmektedir.

Sivil ve askeri havacılık, petrokimya, boru hatları, otomotiv, karmaşık kompozit malzemeler, metalik plakalar ve levhalar gibi çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için gelişmiş tahribatsız muayene çözümlerinin yanı sıra mevcut üretim hatlarına entegre edilebilen özel tahribatsız muayene sistemleri de sunmaktadırlar. Ayrıca TecScan, NDT tarayıcıları küçükten büyüğe manuel/laboratuvar sistemlerinden büyük endüstriyel sistemlere üretim tarayıcıları sağlamaktadır.

TecScan’in Uzmanlık Alanlarından Örnekler:

  • Otomatik Daldırma Tankları ve Sistemleri
  • Gelişmiş Kontur takibi ve 3D hareket kontrolü
  • Otomatik girdap akımı NDT sistemleri
  • Ultrasonik Aşamalı Dizi Kullanan Daldırma Tankı Sistemleri
  • TecView Veri Toplama ve Yorumlama Yazılımı
  • NDT uygulamaları için Araştırma ve Geliştirme Projeleri