Skip to content Skip to footer

MODULER SİNYAL KOŞULLANDIRMA SİSTEMLERİ

Piezoelektrik İvme Ölçerlerden elde edilen veriler, uygulanan kütleyle orantılı elektrik yükleri biçimindedir ve belirli bilgilerin elde edilmesi için daha fazla işlem yapılması gerekir. Yaygın olarak kullanılan IEPE İvme Ölçer, sinyal iletiminden önce yükü voltaja dönüştüren dahili bir QVC özelliğine sahiptir. Sinyalin yeterince güçlü olduğu durumlarda ivmeölçer ile arayüz oluşturmak için minimum düzeyde enstrümantasyon gerekir. Ancak bazı durumlarda sinyalin bir voltaj kaynağı amplifikatörüyle güçlendirilmesi gerekli olacaktır.

Özellikler

IEPE İvmeölçerler bazı uygulamalar için uygun değildir ve şarjlı çıkışlı bir ivmeölçer gerekli olacaktır. Şarj çıkışı ivmeölçerleri daha yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve genellikle daha sağlamdır; Olumsuz taraf ise ekstra enstrümantasyon parçalarıdır. DJB’nin 04 Serisi, entegre güç kaynakları ile modül muhafazaları içine uygun şekilde yerleştirilmiş, çoğu uygulama kapsamlı kapsamlı bir görüntüleme yelpazesi sunuyor.

04 Sistemi, İvmeölçer sinyal işleme ve şartlandırma cihazlarına sahiptir. İvmeölçerden gelen sinyaller sistemi içinde bulunan bir ekranda görüntülenebilir veya ön uç donanıma bağlanabilir. İvmeölçerden gelen sinyaller, yüksek doğruluklu analog modüllerle yer değiştirme ve hıza da dönüştürülebilir.

Modüller arası ve güç kaynağı taramasına özellikle dikkat edilir; sinyal toprağı/şebeke toprak bağlantısının değiştirilmesi ortak mod parazitinin azaltılmasına yardımcı olur.

KATALOG