Skip to content Skip to footer

DÜZLEMSEL DOOPLER HIZ ÖLÇÜMÜ (PDV)

ISSI, 1995 yılında kurulmuş olup, akışkan dinamiği, aerodinamik, yanma analizi, basınca duyarlı boya, sıcaklığa duyarlı boya, kesme gerilimi sensörleri ve bunların zamanlama ve kontrol cihazlarını kullanarak ölçüm ve testlerinize uygun, doğru ve yenilikçe çözümler sunmaktadır.

Özellikler

Düzlemsel Doppler Velocimetry (PDV, Doppler Global Velocimetry, DGV olarak da bilinir), düzlemde üç bileşenli hız ölçümleri üretebilen görüntü tabanlı bir tekniktir. PDV ile, LDV’ye benzer şekilde akıştaki partikülleri tarafından dağılmış ışığın Doppler kayması ölçülür. PDV gerçekleştirmek için, akış saçılan parçacıklar ve sorgulama bölgesini aydınlatmak için bir lazer tabakası kullanılır. Sorgu bölgesi, birkaç CCD kamera tarafından moleküler emilim filtreleri ile görüntülenir ve görüntüler, hızları belirlemek için bir dizi kalibrasyon görüntüsü kullanılarak sonradan işlenir.