Skip to content Skip to footer

DÜŞÜRME / DÜŞME TEST SİSTEMLERİ

Düşürme testi, bir paketin dağıtım ortamında yaygın olan etkilere dayanma yeteneğini belirler. Lansmont Düşme Test Sistemleri, doğru ve tekrarlanabilir düşme testi için altın standarttır. Ürettiğimiz her düşme test cihazı, endüstri spesifikasyonlarını aşmasını sağlamak için fabrikada kalibre edilmiştir.