Skip to content Skip to footer

TS-1000 SERİSİ

Sivil ve askeri havacılık, petrokimya, boru hatları, otomotiv, karmaşık kompozit malzemeler, metalik plakalar ve levhalar gibi çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için gelişmiş tahribatsız muayene çözümlerinin yanı sıra mevcut üretim hatlarına entegre edilebilen özel tahribatsız muayene sistemleri de sunmaktadırlar. Ayrıca TecScan, NDT tarayıcıları küçükten büyüğe manuel/laboratuvar sistemlerinden büyük endüstriyel sistemlere üretim tarayıcıları sağlamaktadır.

Özellikler

 • Alüminyum yapı 
 • Akrilik tank 
 • TecView UT veri toplama/analizi 
 • UTPR-50 Darbe alıcısı 
 • 12 bit 125 MHZ A/D kartı 
 • Motorlu XY eksenleri 
 • Manuel Z ekseni 
 • Uzaktan erişim yardımı 
 • Otomatik Z ekseni (isteğe bağlı) 
 • Manuel Döndürme/Yalpa çemberi (isteğe bağlı) 
 • Tarama Mesafesi, 36”x24”x18″ 

Otomatik Z Ekseni (İsteğe Bağlı)

 • Tamamen motorize Z ekseni 
 • Yüksek Z ekseni hassasiyeti  
 • Yüksek Z ekseni tekrarlanabilirliği 
 • Standart UHF arama tüpü 

 

 

Manuel Döner/Yalpa Çemberi (İsteğe Bağlı):

 • Laboratuvar ortamları için tasarlanmıştır 
 • Küçük ve kompakt çift dönme eksenli düzenek 
 • Doğru prob konumlandırması için ayar düğmeleri  
 • İbreli veya göstergesiz olarak mevcuttur

TECVIEWT UT: 

TECVIEW UT, Ultrasonik denetimler ve C-Tarama görüntüleme için özel olarak tasarlanmış Windows  tabanlı bir yazılımdır. Bu kullanıcı dostu yazılım, tarayıcı hareket kontrolünden veri toplama ve  analizine kadar tüm NDT prosedürünün yönetilmesine yardımcı olur.